+420 721 619 299 info@ifvc.cz

Institut pro finanční vzdělávání a certifikaci

ZKOUŠKY NA VYBRANÉM MÍSTĚ - FLEXIBILITA - MODERNÍ PŘÍSTUP

Zkoušky podle nového zákona o spotřebitelském úvěru 257/2016

Potřebujete zkoušku odbornosti

pro poskytování či zprostředkování spotřebitelských úvěrů?

Pomůžeme Vám získat odbornou zkoušku, abyste dle zákona o spotřebitelském úvěru mohli dostát povinnosti poskytovatele a zprostředkovatele, zajistit a prokázat odbornou způsobilost nutnou pro poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Povinnost se týká zaměstnanců, vázaných zástupců, jednatelů a dalších pracovníků poskytovatele a zprostředkovatele.

Bližší informace

Povinnost vykonat zkoušku

Jak: Odbornost lze podle zákona o spotřebitelském úvěru 257/2017 prokázat pouze odbornou zkouškou u akreditované osoby. Zákon vstoupil v platnost k 1. 12. 2016 a zkoušku je třeba vykonat do 24 měsíců tj. do 30. 11. 2018. Přechodně do této doby zákon umožňuje prokázat odbornost pouhým čestným prohlášením.
Proč: Bez splnění této povinnosti není žádná osoba oprávněna spotřebitelský úvěr poskytovat ani zprostředkovávat.

Do splnění povinnosti získat zkoušku odbornosti zbývá:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

ZKOUŠKY & CENÍK

Institut pro finanční vzdělávání a certifikaci pořádá odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle zákona o spotřebitelském úvěru.
Rozsah odbornosti:
!

spotřebitelský úvěr
jiný než
na bydlení

!

spotřebitelský
úvěr
na bydlení

!

vázaný
spotřebitelský
úvěr

!

spotřebitelský úvěr
na bydlení i jiný
než na bydlení

Rozsah zkušebních otázek odpovídá požadavkům zákona o spotřebitelském úvěru a příslušné prováděcí vyhlášce ČNB.

Kdy se chystají?

Termíny zkoušek

Institut pro finanční vzdělávání a certifikaci s.r.o. koná zkoušky dne:
Kapacita každého termínu je 20 osob. Kapacitu lze v případě zvýšeného zájmu navýšit včetně vypsání nových zkušebních termínů.

Podrobnější informace

O našem institutu

Institut pro finanční vzdělávání a certifikaci je poskytovatelem služeb souvisejících se vzděláváním a certifikací v oblasti finančních trhů se zaměřením na problematiku spotřebitelského úvěru a pojišťovnictví.
Institut je registrován u České národní banky jako akreditovaná osoba dle ustanovení § 62 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Jakožto držitel akreditace je Institut oprávněn pořádat zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností pro všechny skupiny odbornosti podle zákona o spotřebitelském úvěru. Úspěšným účastníkům zkoušky vystaví Institut certifikát, prokazující odbornou způsobilost účastníků.

Jsme tu pro Vás

Zavolejte nám

nebo napište