+420 721 619 299 info@ifvc.cz

Zkoušky & ceník

Bližší informace

Povinnost

vykonat zkoušku

Dle zákona o spotřebitelském úvěru musí být odborně způsobilý všichni pracovníci poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelského úvěru podílející se na poskytování či zprostředkování.

Každý poskytovatel a zprostředkovatel je odpovědný za naplnění požadavku odbornosti rovněž u svých vázaných zástupců a jejich pracovníků.

Bez splnění této povinnosti není žádná osoba oprávněna spotřebitelský úvěr poskytovat ani zprostředkovávat. Zkoušku odbornosti je třeba složit před 1.12.2018, jiný způsob prokázání odbornosti není.

Česká národní banka je oprávněna naplnění požadavku odbornosti kontrolovat a osoby, které svou povinnost nebudou splňovat se vystavují hrozbě sankce.

Prokázání odbornosti

Jak probíhá zkouška odbornosti?

Zkouška odbornosti má čtyři varianty podle druhu spotřebitelských úvěrů (úvěry na bydlení, úvěry
jiné než na bydlení, vázaný úvěr, souhrnná zkouška zahrnující vše předchozí).

Dle vybrané varianty se liší rozsah otázek a délka zkoušky.

Zájemce se přihlásí prostřednictvím přihlášky na zkoušku a postupuje dle obdržených pokynů. Zkoušku lze absolvovat v termínu dle preference účastníka a trvá (dle zvolené kategorie) 90-180 minut. Zkoušku odbornosti je možné v případě neúspěchu opakovat.

Detaily ohledně konání zkoušky, její struktuře a obsahu definuje Zkouškový řád.

Podrobné

Informace o zkoušce

Struktura zkoušky

Jsou stanoveny tři základní kategorie odborné zkoušky a jedna kombinovaná varianta, která zahrnuje všechny skupiny (kategorie) odbornosti. Každá kategorie zkoušky má specifický rozsah a skladbu otázek:

 • Odborná zkouška pro distribuci úvěru jiného než na bydlení (60 otázek + 2 případové studie), tento test trvá 120 minut
 • Odborná zkouška pro distribuci vázaného spotřebitelského úvěru (32 otázek + 2 případové studie), tento test trvá 90 minut
 • Odborná zkouška pro distribuci úvěru na bydlení (60 otázek + 2 případové studie, tento test trvá 120 minut
 • Kombinovaná zkouška zahrnující všechny tři definované kategorie (92 otázek + 3 případové studie), tento test trvá 180 minut
Obsah zkoušky

Test obsahuje otázky na:

 • Znalosti, představované sadou testových otázek. Tyto testové otázky jsou rozděleny na:
  • 75 % testových otázek s výběrem pouze jedné správné odpovědi z možností a-d (otázka za 1 bod)
  • 25 % testových otázek s výběrem jedné a více správných odpovědí z možností a-d (otázka za 2 body – v případě vybrání pouze části správných odpovědí je získáno 0 bodů)
 • Dovednosti, zastoupené formou případových studií. Každá studie má 5 testových otázek s výběrem pouze jedné správné odpovědi z možností a-d (otázka za 2 body).

Zkouška trvá (dle zvolené kategorie) 90-180 minut.

Složení zkoušky „Úvěr jiný než na bydlení“ zahrnuje automaticky i kategorii „Vázaný spotřebitelský úvěr“

Přihlášení, průběh a pravidla zkoušky

Postup je jednoduchý a první krok učiníte prostřednictvím těchto webových stránek. Na následující zkoušku je nutno se dostavit prezenčně.

 • Na zkoušku se přihlásíte prostřednictvím „Přihlášení na zkoušku“ (viz záhlaví stránky), kde vyplníte příslušné údaje, vyslovíte svůj souhlas s relevantními dokumenty a přihlášku odešlete. V případě zájmu o přihlášení více osob lze využít hromadnou přihlášku dostupnou prostřednictvím „Přihlášení na zkoušku“ nebo kontaktní formulář v sekci kontakt.
 • Následně zaplatíte poplatek za zkoušku dle aktuálního ceníku a postupujete dle námi zaslaných instrukcí.
 • Po přihlášení ke zkoušce zahájíte studium; pokud chcete svou šanci na úspěšné absolvování zvýšit, poskytneme Vám za poplatek 199,- Kč vypracované zkouškové otázky.
 • Vybraný termín zkoušky můžete změnit, možnost změny garantujeme nejpozději 10 dní před zkouškou.
 • Při vstupu do zkušebních prostor je nutné se prokázat platným průkazem totožnosti. Bez platného průkazu totožnosti nebudete ke zkoušce připuštěni.
 • Zkouška probíhá prostřednictvím velmi jednoduchého a přehledného testovacího prostředí na PC.
 • V průběhu zkoušky není povoleno komunikovat s jiným zkoušeným nebo jinak využít cizí pomoci, používat pomocné materiály či jinak rušit průběh zkoušky.
Složení zkoušky

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba splnit současně tato 3 kritéria:

 • získat min. 60 % všech dosažitelných bodů z otázek týkajících se odborných znalostí,
 • získat min. 60 % všech dosažitelných bodů z otázek týkajících se případových studií,
 • získat min. 75 % všech dosažitelných bodů celého zkouškového testu (ze všech otázek).
Výsledky zkoušky

Výsledky zkoušky obdržíte okamžitě po jejím ukončení

 • Pokud úspěšně složíte zkoušku, bude Vám následně vydáno osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky (vzor tohoto osvědčení lze nalézt níže v sekci „Ke stažení“)
 • Opětovné vystavení osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky je zpoplatněno poplatkem ve výši 299,- Kč

Veškerá pravidla pro vyhodnocení a složení zkoušky jsou součástí Zkouškového řádu, který lze nalézt
níže v sekci „Ke stažení“.

Doba trvání
 • Časový limit zkoušky je nastaven dle typu odborné zkoušky na 90-180 minut
Co je součástí zkoušky

V ceně zkoušky získáte:

 • Možnost 1x pokusu o složení zkoušky dle vybrané kategorie odbornosti.
 • odborná instruktáž ohledně konání zkoušky před zkouškou samotnou (software, způsob skládání zkoušek)
 • vystavení osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky společnosti Institut pro finanční vzdělávání a certifikaci s.r.o.

Na vyžádání poskytujeme:

 • Kompletní seznam otázek včetně správných odpovědí v pdf za poplatek 199 Kč
 • Vystavení druhého a dalšího stejnopisu osvědčení o úspěšném složení zkoušky za poplatek 299,- Kč.

CENÍK

Institut pro finanční vzdělávání a certifikaci s.r.o. bude uplatňovat následující ceník. Součástí ceny je vykonání zkoušky v termínu vybraném uchazečem, odborná instruktáž ohledně konání zkoušky a vystavení prvopisu osvědčení o úspěšném složení zkoušky. Zaslání seznamu aktuálních otázek včetně správných odpovědí (pdf) je za poplatek 199 Kč. Vystavení druhého a dalšího stejnopisu osvědčení je za poplatek 299,- Kč.

!

999,- Kč

zkouška pro odbornost vázaný spotřebitelský úvěr
 

!

1.199,- Kč

zkouška pro odbornost spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení

!

1.199,- Kč

zkouška pro odbornost spotřebitelský úvěr na bydlení
 

!

1.399,- Kč

souhrnná zkouška pro odbornost spotřebitelský úvěr na bydlení a jiný než na bydlení

Jsme tu pro Vás

Zavolejte nám

nebo napište